10. – 12.11.2002 Školenie pre pracovníkov s mládežou Prešovského a Košického kraja

Cieľom školenia bolo prezentovať pracovníkov nové trendy v oblasti práce s mládežou a poukázať na možnosti a príležitosti pre aktivnú spoluprácu medzi jednotlivými zariadeniami v Prešovskom a Košickom kraji. Na školení sa stretlo 20 pracovníkov centier voľného času. Počas školenia bola prezentovaná metodika pripravovaná v rámci projektu Zrkadlo duše podporená grantovým programom ERASMUS+. Pracovníci mali možnosť vyskúšať si tematické celky zamerané na podporu mladého človeka v náročných životných situáciách. Hovorili o šikane, kyberšikane, ako predchádzať hoaxom a učiť mladých ľudí vedieť sa bezpečne pohybovať vo svete internetu.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist