Kontakt

Centrum voľného času
Farbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 52 43 215 04 (riaditeľka)
tel.: +421 52 43 229 91 (pedagógovia)
e-mail: cvc@cvc.sk (riaditeľka)
e-mail: info@cvc.sk (pedagógovia)
www.cvc.sk

Riaditeľka

PhDr. Marta Hanečáková PhD.
tel. zamestnanie: +421 52 43 215 04
e-mail: cvc@cvc.sk

Oblasť turistiky a branných športov

PhDr. Alena Hriňáková
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť spoločenských vied a medzinárodnej spolupráce

Paulína Vitovičová
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť telesnej výchovy a športu

Jolana Sarnecká
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť pedagogiky voľného času a mládeže

Mgr. Veronika Pacoltová
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť kultúry a umenia

Miroslava Movsisyan
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť prírodných vied

Ing. Kristína Poperníková
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: info@cvc.sk

Oblasť vedy a techniky

Pavel Mrug
Tel. zamestnanie: +421 52 43 229 91
e-mail: pavelmrug@gmail.com

Poloha Centra voľného času v Starej Ľubovni


Zväčšiť mapu