Prezentácia zbierky „Opitý na Tvoj povel“

18.11.2022 sa uskutočnila prezentácia zbierky „Opitý na tvoj povel“, ktorej autorom je Roland Budzák.

Roland Budzák (spisovateľ, ilustrátor) https://www.facebook.com/photo?fbid=655638212578414&set=pcb.655650119243890 Benjamín Fečík (grafik, ilustrátor), Števka Hajosteková (ilustrátor), Roman Hajostek (ilustrátor), Diana Matavová (ilustrátor)

Sme mladí a máme veľa rôznych záujmov, ja (Roland Budzák) píšem básne, hrám na gitare i klavíri, športujem, všeobecne sa rád zdokonaľujem v rôznych oblastiach ako každý kto sa na tomto projekte podieľal. Benjamín Fečík sa venuje umeniu vo forme hry na gitare a počítačovej grafike. Diana Matavová študuje právo v Poľsku, venuje sa taktiež hudbe a hre na gitaru. Števka Hajosteková študuje slovenský jazyk na vysokej škole, takže poézia je jej blízka, vo voľnom čase kreslí a maľuje pre vlastné potešenie. Roman Hajostek sa venuje kultúrnym pamiatkam a snaží sa vo svojej obci zachovávať ľudové tradície prostredníctvom uchovávania a štúdia krojov, zvykov a nárečia. Všetci sa vo voľnom čase venujeme umeniu ako takému, aj keď nie každý v rovnakej forme, no stále nás to dokázalo spojiť a spolu sme dokázali vytvoriť niečo nové.

 Aktivita prebehla v poloformálnom prostredí spôsobom interview s autorom básnickej zbierky Rolandom Budzákom a čítaním básní z jeho zbierky. Aktivita bola naplánovaná frontálne: na jednej strane boli poslucháči, pred nimi autor a moderátor.  Aktivitou sme podnietili mladých ľudí k umeleckej či inej činnosti, ktorá ich napĺňa, či už sa niečomu budú venovať na profesionálnej alebo amatérskej úrovni. Po skončení aktivity sa zúčastnení mali možnosť porozprávať sa s autorom (ale aj ostatnými zúčastnenými) o jeho tvorbe, získať nové nápady, či skúsenosti, nie len v oblasti poézie. Počas aktivity sme motivovali zúčastnených, aby kládli otázky, ktoré boli následne zakomponované do rozhovoru s autorom. Zážitkovosť, expresivita, emocionalita boli podporené striedaním interpretácií piesní, básnických pásem a rozhovoru. Aktivitu sprevádzali spontánne reakcie účastníkov – kladenie otázok, záverečné poďakovanie niektorých účastníkov po skončení aktivity. Aktivita ukázala cestu mladým ľuďom, ako zrealizovať svoj nápad/myšlienku, hoci by aj chceli, no nevedeli ako.

 

K stiahnutiu

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist