Klubové stretnutia a diskusie

12.5.2022 sa uskutočnila pracovné stretnutie k projektu Priestor pre TEBA, kde pedagogickí zamestnanci CVČ zhodnotili možnosti a príležitosti pre zabezpečenie klubových aktivít pre neorganizovanú mládež v meste Stará Ľubovni. Piatky sa stali dňom, kedy si mali možnosť mladí ľudia, oddýchnuť, diskutovať, či hrať spoločenské hry. Podporili sme vlastnú tvorbu mládeže, zrealizovali výtvarné workshopy, workshopy o fotografovaní. Klubovňa vybavená spoločenskými hrami poskytovala priestor sebarealizácie, spoločne sa diskutovalo o témach, ktoré mladých ľudí najviac zaujímajú. Na otázky odpovedali pedagógovia, psychológovia a samotní mladí ľudia, ktorí vo voľnom čase sa venujú športu, hudbe, umeniu, environmentálnym aktivitám.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist