20.- 22.10.2022 Seminár pre pracovníkov CVČ

 V dňoch 20.-22.10.2022 sa uskutočnil seminár pracovníkov CVČ. Cieľom seminára bolo ukázať metódy a formy práce v oblasti duševného zdravia. Prakticky si vyskúšať techniky a cvičenia na relax a uvoľnenie.Spoločne navrhnúť metodiku, ktorá môže pomôcť pracovníkom v práci s mládežou. Prezentovať, čo robia CVČ  v oblasti podpory mládeže a aké majú možnosti. Na školení sa stretlo 20 pracovníkov centier voľného času. Počas školenia sme odprezentovali aj súčasné trendy práce s mládežou a web stránky pomoci mladým ľuďom. 

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist