Niečo o nás

Vidiecka asociácia mládeže v Starej Ľubovni vznikla v roku 1994. Je nezisková organizácia, ktorej cieľom je práca s deťmi a mládežou v malých mestách a na vidieku. Združuje deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 26 rokov, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na živote obce a mesta. VAM pracuje v kluboch, ktoré majú rôzne zameranie napr. na šport, zdravie, kultúru (tanec, divadlo), ochranu prírody. VAM má svojho zástupcu aj v mestskom parlamente a taktiež v Rade mládeže prešovského kraja.
Najobľúbenejšie aktivity, ktoré organizuje naša VAM:
- Deň dobrovoľníkov
- Vždy buď fit
- Prekonaj sám seba
- Kľúč od pevnosti
- Stretnutie starých kamarátov
- Letné tábory a stretnutia
- Za tajomstvami prírody

Kontakt

Vidiecka asociácia mládeže
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 52 43 229 91
fax: +421 52 43 215 04

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist