Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času
Sídlo: Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: PhDr. Marta Hanečáková, PhD.

Centrum voľného času je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Dátum zverejnenia:
30.6.2015
Poradové číslo:
2/2015
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka (§9)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Dokumenty

ssoz_2q2015.pdf, Veľkosť: 43.67 kB

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist