15.-19.7.2024 - PRÍMESTSKÝ DETSKÝ TÁBOR - HURÁ LETO

202403151341020.hl

Veková kategória: 7 – 12 rokov

Poplatok: 100,00 € pre deti, ktoré v školskom roku 2023/2024 odovzdali na záujmové útvary CVČ VZDELÁVACÍ POUKAZ 115,00 € ostatní záujemcovia. V poplatku je zahrnutá doprava, poistné, vstupné, obed na mieste, kde sa nachádzame, občerstvenie, ceny na súťaže, pomôcky, táborové tričko.

Zameranie: Prímestský detský tábor je zameraný na outdoorové, športové aktivity, súťaže, turistické vychádzky, spoznávanie tradícií, kultúrnych a historických miest a návštevu Aquacity v Poprade.

Vedúca: PhDr. Alena Hriňáková

Kontakt: + 421 52 432 2991

Kapacita tábora: 40 účastníkov

Činnosť detí prebieha od 8.00 – 16.00 h, pri výletoch sú možné zmeny, o ktorých budete vopred informovaní podľa programu. Rodič si každý deň v stanovenom termíne vyzdvihne dieťa v CVČ (alebo podľa programu).

Dieťa do tábora potrebuje: športové oblečenie, vhodnú obuv, dáždnik alebo pršiplášť, šiltovku/čiapku, dostatok tekutín, desiatu, preukaz poistenca (alebo jeho kópiu), v prípade veľkých horúčav ochranné krémy, plavky, uterák.

PRIHLÁŠKA: Prihláška účastníka na tábor bude akceptovaná po zaplatení poplatku za tábor na účet CVČ najneskôr do 25. 6. 2024. Pri vyššom počte záujemcov ako je maximálna kapacita tábora budú akceptovaní účastníci na základe dátumu zaplatenia poplatku a prijatia prihlášky.

Prihláška tu:    https://forms.gle/hfkuUp51XKX7mPxe9

Žiadame rodičov,aby vo formulári uvádzali úradné meno a priezvisko, správne údaje sú dôležité pre poistenie.

Platba na účet: SK48 0200 0000 0024 0505 6853, VS-20243 so poznámky uviesť: Meno dieťaťa a dátum tábora (napr. Jožko Mrkvička 15. – 19.7.2024)

Ak dieťa na tábor z vážnych dôvodov nenastúpi a túto skutočnosť oznámite najneskôr do 3 dní pred nástupom, bude Vám účtovaný Storno poplatok vo výške 10,00 €.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist