Stretnutia pracovného tímu

Členovia pracovného tímu v zložení Gabo, Ema, Benjamín, Rolad, Aďo, Paľo a Tomáš sa stretávali spravidla 1x mesačne, kde pravidelne hodnotili zrealizované aktivity. Konzultovali pripravované aktivity s pracovníkmi CVČ v Starej Ľubovni, členmi Mládežníckeho parlamentu. Podporu pri realizácií im poskytla tútorka Laura Urbanová, ktorá má skúsenosti s realizáciou a implementáciou aktivít v rámci mesta Stará Ľubovňa. Taktiež v rámci implementácie projektu do praxe sa zamerali členovia pracovného tímu na hodnotiaci proces a získanie Youthpassu.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist