Dobrovoľnícka činnosť pre čisté mesto

22.6.2022 inšpirácia projektom Run4Forest a miest  kde kvetinová výzdoba zdobí mosty, bola impulzom pre novinku v Starej Ľubovni, ktorú pozitívne vnímajú nielen domáci.  Sadenice 240 ks muškátov a 240 ks zelene vysadili do 160 kvetináčov  pracovníci Centra voľného času v spolupráci s dobrovoľníkmi, členmi Mládežníckeho parlamentu.  Táto novinka sa realizovala v rámci podujatia URBAN CLASH, ktorý je súčasťou projektu UZOL KULTÚRY – Stará Ľubovňa – Mesto kultúry 2021, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a v rámci Európskeho zboru solidarity.   

24.4.2023 za účastí zamestnancov Mesta, iných úradov, Centra voľného času, dobrovoľníkov, študentov a aktivačným pracovníkom sme odľahčili našu prírodu, verejné plochy  a okolie nášho krásneho mesta o odpad v rozsahu 140 ks /120 l/ vriec a  iného  odpadu uloženého mimo vriec. Upratovali sa lokality cyklotrasy, brehy Popradu, okolie Kauflandu, Lidlu, Lodenice, ulica Továrenská, mestská časť Podsadek, centrum mesta pod Panorámou, okolie nového cintorína a základných škôl. 

https://www.staralubovna.sk/item/ciste-mesto-2042023/ 

20.4.2023 pracovníci CVČ, členovia pracovného tímu Run4Forest a členovia Mládežníckeho parlamentu čistili okolie a podporili myšlienku zveľaďovania životného prostredia

https://www.cvc.sk/clanok/ciste-mesto-2042023/

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist