Riaditelia od vzniku zariadenia v roku 1971

Marta Chriňáková †

Pôsobenie: 1968 - 1971 riaditeľka Okresného domu pionierov a mládeže v Starej Ľubovni

Mgr. Rudolf Roman

Študentské roky: 1961 Vysokoškolské štúdium Pedagogická fakulta odbor prírodopis - chémia
Pôsobenie: - od 1. mája 1971 do 15.08.1991 riaditeľ Okresného domu pionierov a mládeže
- v súčasnosti učiteľ Základnej školy v Mníšku nad Popradom
Ocenenia: 1984 udelený titul MŠ SR - Vzorný učiteľ, 2008 udelená medaila Sv.Gorazda podpredsedom vlády a ministrom školstva SR
Záľuby: zakladajúci člen dychového orchestra Ľubovnianka - predseda, včelárenie - člen výboru okresnej organizácie včelárov, vodáctvo - stabilný spolupracovník CVČ pri organizovaní Medzinárodného rodinného splavu zo Starej Ľubovne do Noweho Saczu v Poľsku, dušou stále pracovník s deťmi a mládežou v ich voľnom čase

PhDr. Marta Hanečáková

Študentské roky: 1981 Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove odbor pedagogika so zameraním na mimoškolskú výchovu.
Pôsobenie: 1991- riaditeľka domu detí a mládeže, neskôr premenovanom na Centrum voľného času v Starej Ľubovni, od 1996 - konzultant pre grantový program Európskej únie Mládež, Mládež pre Európu a Mládež v akcii.
Ocenenia: 2000 - Ďakovný list udelený Krajským úradom odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry v Prešove za mimoriadne aktivity v oblasti rozvoja záujmovej činnosti detí a mládeže, 2004 - Ďakovný list udelený Mestom Stará Ľubovňa za úspešnu prácu v oblasti výchovy a vzdelávania, 2020 - VEĽKÁ MEDAILA SV. GORAZDA udelená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
Záľuby: hľadanie nových smerov a aktivít v práci s deťmi a mládežou, kvety, aranžovanie, spoločenský tanec.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist