Detský tábor - Zvieratkovo - 25.-29.7.2022

Vo Zvieratkove je vždy veselo. Deti získavali nové poznatky o remeslách ako je umelecká práca s kožou, kovom, historický trojboj a  čipkárstvo, kováčstvo, keramika, rezbárstvo, syrárstvo, pastierstvo, tajomstvá procesu výroby chleba, zemiakových placiek, chlebových posúchov, šišiek, starostlivosť o zvieratá na gazdovskom dvore ku koňom, zajacom, kozám, ovciam, vhodnom správaní sa pri pobyte v prírode, pri práci so zvieratami. Fyzické zdatnosti si preverili v tréningu počas športových a outdoorových aktivít. Manuálne zručnosti si preverili pri výrobe rôznych typov náramkov z rôznych materiálov, vytváraní zvieratiek z hliny jej spracovanie a kreatívne dekorovanie, príprava cesta na posúchy, zemiakové placky, šišky,  spolu s vlastnou ochutnávkou, dojenie kôz, dekorovanie kameňov, pletenie syrových korbáčikov. Čistenie stajní, klietok a výbehov pre zabezpečenie správneho ošetrovania zvierat bolo odmenené jazdením na koňoch. Počas celého tábora deti tancovali, spievali popri aktivitách, čo prehĺbilo ich vzťah ku tradíciám a ich zachovávaniu pre ďalšie generácie. Ďakujeme za poskytnutie priestorov skanzenu Ľubovnianskemu múzeu.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist