Detský tábor - Veselé všeličo - 8.-12.8.2022

Hneď prvý deň sme sa vybrali peši po cyklotrase do Nestville parku v Hniezdnom, kde sa deti do sýtosti vyšantili na detskom ihrisku, navštívili sme interaktívnu LEGO výstavu, vyryžovali si z piesku malé čiastočky "zlata" alebo vybili do pliešku svoje iniciály. Navštívili sme Beliansku jaskyňu a Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej. V stredu sme sa vybrali za novou atrakciou do najväčšieho bludiska v strednej Európe a  presunuli sme sa do Športovo-relaxačného centra, kde si starší účastníci tábora zahrali bowling a mladší sa vyšantili na detskom ihrisku. Krásne zážitky si deti odniesli aj z AquaCity v Poprade. Posledný deň sme strávili vo Vojenskej expozície Michala Strenka a v lesoparku pri hladaní pokladu. V Kine Tatra sa odovzdávali certifikáty, ceny, sladkosti a na veľkom plátne sme si prostredníctvom fotiek a videí zaspomínali na zážitky počas týždňa s Centrom voľného času. PhDr. Alena Hriňáková

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist