Druhá strana mince

11.1.2021 o 11.00 h online stretnutie
V spolupráci so študentmi masmediálnej komunikácie a reklamy na UKF v Nitre budeme hovoriť o tom, ako vnímame cudziu kultúru.
O čom sú projekty ERASMUS+  a čo je Európsky zbor solidarity.