FLOW - 4.-5.12.2023

FLOW znamená Future Lives with Oceans and Waters. Jedná sa o projekt zameraný na zlepšenie vzťahov medzi vodou a ľuďmi, ale prevažne z sociálneho a psychologického hľadiska namiesto tradičného environmentálneho. V dňoch 4.12. a 5.12. sa traja ľudia z Mládežníckeho parlamentu SL zúčastnili na workshopoch vo Varšave so zameraním práve na tento aspekt vzťahu ľudí a vody. Konkrétnymi aktivitami workshopu boli napríklad debaty, v ktorých sme porovnávali stav vodstva a vzťahu s vodou v krajinách účastníkov. Na projekte sa zúčastnili mladí ľudia zo všetkých kútov sveta. Vďaka tejto multikultúrnej skupine získali nové, v budúcnu uplatniteľné priateľstvá, možno aj na celý život. Vo voľnom čase medzí blokmi workshopov okúsili varšavské vianočné trhy a spoznali Palác kultúry a vedy, ktorý patrí medzi jednu z mnohých dominánt tejto poľskej metropoly. Projekt ako celok ich určite veľa naučil, a taktiež sa sa pri ňom značne zabavili.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist