Incubator partner meeting - Tallinn, Estónsko - 16.-18.12.2022

Na pracovnom stretnutí partnerov bol predstavený spracovaný dokument 10 spôsobov ako prekonať prekážky zapojiť mladých ľudí do iniciatív na lokálnej úrovni. Následne spoločne pripravili návrh na študijnú návštevu na Slovensku, ktorá sa bude realizovať v mesiaci apríl v CVČ Stará Ľubovňa.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist