Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?

Projekt, počas ktorého sme odkrývali rôzne prejavy a dôsledky stupňujúceho sa nacionalizmu, nenávisti a rôznych radikálnych postojov. 9.-14. júna 2018 učitelia a pracovníci s mládežou zo Slovenska, Českej republiky, Bosny a Hercegovina a Chorvátska absolvovali študijnú cestu v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine, ktorej sa zúčastnila aj naša kolegyňa Ing. Kristína Poperníková. Na jesenných workshopoch v Bratislave a v Brne budú pripravovať materiály, ktoré podporia vznik účinných vzdelávacích programov pre mladých v SR a ČR na predchádzanie radikalizácie mladých ľudí.

Študijná cesta v júni bola bohatá na nové poznatky a vedomosti, ako i stretnutia s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži prežili, kam nacionalizmus a radikalizmus vedú. Česká televízia so svojím štábom mapovala projekt v Sarajeve a v Tuzle. (https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2550058-jak-vysvetlit-mladym-lidem-nebezpeci-nacionalismu-cesti-kantori-se-jezdi-ucit-na-balkan)

Projekt bol realizovaný v spolupráci Agora centar (BaH), Eutis (ČR), CEP (SR), Europsky dom Vukovar (CHR) s finančnou podporou Erasmus+ a Konrad Adenauer Stiftung.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist