Kľúč od pevnosti 2019 - 6.-9.6.2019

Mladí ľudia - 13 družstiev mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti, zručnosti, fyzickú silu i odvahu a šťastie v trinástich disciplínach v súťaži Kľúč od pevnosti, ktorej v tomto roku už sa uskutočnil už XXV. ročník. Súťaž prebiehala v meste a priamo na Hrade Ľubovňa.  Na každom stanovišti za splnenie úlohy družstvo získalo kľúč s indíciou,  podľa ktorých mohli súťažiaci v závere vylúštiť heslo.
Družstvá si zmerali sily v týchto disciplínach:
7. 6. 2019 dopoludňajšia hra v meste – úlohu družstiev bolo podľa aplikácie Action bound vyriešiť pridelené úlohy.   
8. 6. 2019 disciplíny na hrade: Pavučina, Omar a Fatima, Architekt, Karavána, Palisady, Truhlica, Živý koberec, Hradné perly, Permoník, Historický trojboj, Otec Furat a Zvon.

K stiahnutiu