Medzinárodná výmena mládeže - Salovec Slovinsko - 30.6.-10.7.2023

Change your mind, Change your life - Zmeň svoje myslenie, zmeniš svoj život.
30 mladých ľudí zo šiestich krajín - Slovenska, Slovinska, Poľska, Čiech, Ukrajiny a Španielsko počas jedenástich dní hovorilo o problémoch duševného a emocionálneho zdravia ľudí. Účastníci medzinárodnej výmeny mládeže, kde malo zastúpenie aj Cvč Stará Ľubovňa rozvíjali zručnosti na identifikáciu príčin emocionálnych a duševných problémov. Hľadali cestu ako predísť emocionálnemu vyhoreniu, únave, ako sa motivovať, vyjadrovať svoje pocity prostredníctvom vedomej kresby a maľby. Hovorili o preventívnych opatreniach, ktoré mladým ľuďom poskytnú vedomosti a zručnosti potrebné na zlepšenie duševného zdravia. Vďaka tomu môžu mladí ľudia vziať život do vlastných rúk.

K stiahnutiu

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist