Midterm training pre dobrovoľníkov ESC

Tento víkend sa Anna a Mária, naše dobrovoľníčky z Ukrajiny, zúčastnili midterm trainingu pre dobrovoľníkov ESC. Stretli sa, aby sa podelili o skúsenosti, ktoré získali počas svojho pobytu. Zdieľali informácie, zážitky a nápady získané zapojením sa do činnosti CVČ. Diskutovali o skúsenostiach s dobrovoľníctvom, plánovali budúcnosť, učili sa tímovej práci a spoznávali nové príležitosti pri dobrovoľníckej činnosti. Tiež sa zúčastnili spoločného výletu na Trenčiansky hrad. "Veľmi sme sa zabavili a dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme."  - Mária - dobrovoľníčka z Ukrajiny.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist