Otvorenie krúžkovej činnosti - ŠTARTUJEME - 25.9.2018

ŠTARTUJEME – pod týmto názvom sme otvorili dňa 25.9.2018 brány Centra voľného času pre záujemcov, ktorí chcú svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a talent rozvíjať v 22 záujmových útvaroch a v 13 kluboch. Podujatie sa konalo v Kine Tatra. V prezentácii sa mohli členovia ZÚ oboznámiť s pestrou činnosťou Centra voľného času v oblasti pravidelnej, príležitostnej, letnej, s 50-tým výročím vzniku organizácie ale aj s neformálnou činnosťou. Hosťami podujatia bola neformálna mládežnícka skupina s hrou na bongo. Členovia záujmových útvarov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy do Centra voľného času postúpili do zlosovania o 10 cien. Šťastena sa tentokrát usmiala na týchto výhercov: Alexander Rušin – Nová Ľubovňa 845; Adriána Mošoňová – Mierová 58; Stará Ľubovňa; Adrián Jacko – Mierová 20, Stará Ľubovňa; Lenka Jušíková – Mníšek nad/Popradom; Patrik Sklenár, Zimná 22, Stará Ľubovňa; Karolína Repková, Štúrova 20, Stará Ľubovňa; Melánie Mária Fiore, Jarmočná 66/A, Stará Ľubovňa; Laura Polakevičová, Mníšek nad/Popradom; Alexander Matúš Mertin, Mierová 6, Stará Ľubovňa. V závere podujatia sa mohli účastníci podujatia pobaviť na vtipných videách. /PhDr. Alena Hriňáková/