Prípravné stretnutie Valného zhromaždenia EAICY

Medzinárodná Európska asociácia deti a mládeže  - EAICY http://eaicy.eu/
vytvára príležitosť pre strategické partnerstvá a podporu organizácií, ktoré pracujú v oblasti výchovy a vzdelávanie deti a mládeže vo voľnom čase. 25.1.2022 sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva, ktoré hodnotilo prípravu vízie a strategického plánu organizácie. V súčasnej dobe sa pripravuje Valné zhromaždenie, ktoré sa ma uskutočniť 27. – 30.4.2022 Gruzínsku v Tbilisi. Cieľom je podporiť princípy neformálneho vzdelávania a pomôcť mladým ľuďom  rozvíjať ich praktické zručnosti a kompetencie pre život. 

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist