Školenie TEAMS – Experience it! (Zaži to!) 2024

Mladí ľudia zo Starej Ľubovne a okolia sa zúčastnili školenia s podnázvom názvom TEAMS (Tvoriť, byť Energický, Aktívny, Motivovať, Spolupracovať) v rámci projektu Erasmus+ Experience it! - Zaži to! (zážitkové učenie sa), o ktorý požiadala Asociácia centrier voľného času SR. Školenie prebiehalo v priestoroch CVČ v Starej Ľubovni od 24. 11. 2023 – 26. 11. 2023. Účastníci mali možnosť naučiť sa niečo nové o spolupráci, ako riešiť problémy, zdokonaliť sa v kritickom myslení a v komunikácii v tíme – na tieto témy boli zamerané aj aktivity v programe školenia. Zúčastnení hodnotili školenie pozitívne a odporučili by podobné aktivity aj svojim rovesníkom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s mládežníkmi!

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist