Štartujeme - 26.9.2023

ŠTARTUJEME – 26.9.2023 sa otvorili brány Centra voľného času pre záujemcov, ktorí chcú svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a talent rozvíjať v 18 záujmových útvaroch a v 12 kluboch. Podujatie sa konalo v Kine Tatra. V prezentácii sa mohli členovia ZÚ oboznámiť s pestrou činnosťou Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje pravidelnú, príležitostnú, letnú činnosť a neformálne vzdelávanie. Členovia záujmových útvarov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy do Centra voľného času postúpili do zlosovania o 10 cien. Šťastena sa tento krát usmiala na výhercov s týmito číslami: 11, 135, 15,143, 124, 185, 134, 176, 180, 112. V závere otvorenia krúžkovej činnosti sa mohli účastníci podujatia pobaviť na vtipných videách. /PhDr. Alena Hriňáková/

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist