Stretnutie s Mikulášom v lesoparku + výsledky sazky - 9.12.2023

Stretnutie s Mikulášom v lesoparku.
Netradičné stretnutie detí a dospelých s Mikulášom sa uskutočnilo 9. decembra 2023 v lesoparku. Podujatie organizovalo tunajšie Centrum voľného času v spolupráci s Klubom slovenských turistov. Po príchode do lesoparku nás čakal strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní. Pri stromčeku si každý účastník mohol želať, čo by chcel nájsť na Vianoce pod stromčekom. V lesoparku sa zišlo vyše sto priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša s družinou. Stretli sa turisti z mestských škôl, Novej Ľubovne, Jarabiny, prišli aj rodiny s deťmi a samozrejme stretnutie s Mikulášom si nenechali ujsť aj členovia záujmových útvarov z Centra voľného času a Klubu slovenských turistov. Po pokriku „Zima robí čáry-máry, december je v kalendári, kým šiesteho narátaš, zavíta k nám Mikuláš“ sa z lesíka za zvuku zvonov približoval Mikuláš so svojou družinou. Okrem Mikuláša sa priaznivcom turistiky prihovoril v dialógu aj Lucifer. Moderným príhovorom rozosmiali malých, ale aj starších účastníkov podujatia. Radosť, očakávanie aj prekvapenie, to všetko sa dalo vyčítať z detských tváričiek. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt a ovocia. Deti si pripravili pekné básničky a pesničky a Mikuláša potešili. Čerti, anjeli ale aj Mikuláš si chvíľu s deťmi zašantili a pre spomienku sa aj pofotili. Spoločne sme sa ohriali  pri ohníku,  opiekli chutnú slaninku, či špekáčik a tradične si aj zaspievali. V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli lesoparku, kde hľadali ukryté poklady. Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš. /PhDr. Alena Hriňáková/

Vyhodnotenie turistickej sazky. 

Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické oddiely mládeže a žiakov v okrese. Do turistickej sazky sa zapojili: ZŠ Levočská, ZŠ Jarabina, ZŠ Za vodou, ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Ľubotín, ZŠ sv. Cyrila  Metoda,  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ V. Lipník, ZŠ s MŠ Kamienka, Gymnázium T. Vansovej, ZŠ s MŠ Hniezdne, ZŠ s MŠ Malý Lipník, ZS s MŠ Vyšný Ružbachy a členovia záujmových útvarov pri CVČ.

Turistickú sazku riešilo 518 detí /24 detí elektronickou formou/, z toho 352 detí malo všetky odpovede správne a dostali sa do losovacieho osudia, z ktorého sme vylosovali turistické sazky s týmito výhercami:

Samuel Griger - ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce, 9 roč.

Laura Hricová – ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa, 2. B

Klára Tokarčíková - ZŠ Svätého Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa, 5. B

Zuzana Talárová - ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce, 8 roč.

Róbert Špiner – ZS s MŠ Hniezdne, 4.A

Lianka Totošová – ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy, 5.A

Sophia Hanišáková -  ZÚ Plávanie pri CVČ

Patrik Špiner -  ZS s MŠ Hniezdne, 1.A

Natália Kužoňová – ZÚ Plávanie pri CVČ

Charlotte Hanišáková -  ZÚ Plávanie pri CVČ

Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do Centra voľného času.
Ceny za turistickú sazku sponzoroval Klub slovenských turistov v Starej Ľubovni.

   PhDr. Alena Hriňáková

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist