Tešíme sa z výsledkov -

Členovia záujmových útvarov pri oddelení turistiky a mimoškolskej činnosti sa na záver krúžkovej činnosti zapojili do turnajov a súťaží. Členovia záujmových útvarov Plávanie si porovnali svoje  plavecké schopnosti v  disciplínach: prsia, kraul, znak, lovenie predmetov a výdrž pod vodou. Členovia záujmového útvaru Malá škola šachu súťažili v  kategóriách mladší žiaci začiatočníci, mladší žiaci a starší žiaci. Víťazí boli ocenení diplomami a vecnými cenami. PhDr. Alena Hriňáková

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist