Valné zhromaždenie Asociácia CVČ SR

V Trenčíne sa 3.2.2022 uskutočnilo Valné zhromaždenie pracovníkov centier voľného času. Hostkou VZ bola štátna tajomníčka Mgr. Svetlana Síthová. Zástupcovia jednotlivých CVČ hodnotili prácu Asociácie CVČ SR, ktorej predsedom je Marta Hanečáková PhD.,  riaditeľka nášho CVČ. Zároveň sa dohodli na spoločnom pripomienkovaní a podpore Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri obhajovaní záujmov pedagogických zamestnancov v školstve. 

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist