Vianočný šachový turnaj „O KRÁĽA ŠACHU“ - 20.12.2023

Centrum voľného času v spolupráci s Prvou šachovou v Starej Ľubovni  zorganizovali Vianočný turnaj v šachu, ktorého sa zúčastnilo 49 hráčov a bojovali o titul „Kráľ šachu“. Prvenstvo si s prehľadom vybojoval  Richard Kičura zo ZŠ s MŠ Plavnica a po 20. decembri 2023 sa môže pokojne hrdiť titulom „Kráľ šachu“. Naše pozvanie prijali ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa, ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ s MŠ Plaveč, ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, ZŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa, ZŠ s MŠ Hniezdne, ZŠ s MŠ Čirč, ZŠ s MŠ Veľký Lipník, ZŠ s MŠ Hromoš, Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni a členovia záujmového útvaru Malá škola šachu pri Centre voľného času. Turnaj prebiehal v jednotlivých kategóriách švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 minút na partiu, bez zapisovania ťahov. Na správny priebeh súťaže dozeral hlavný rozhodca Patrik Nemergut a pomocní rozhodcovia Ján Chovanec a Matej Nemergut. Okrem víťazov v každej kategórii si z rúk organizátora prevzal darček aj najmladší účastník šesť ročný Martin Štofánik zo ZŠ s MŠ Plavnica.

Umiestnenie v kategórii mladších žiačok  ZŠ:

l. miesto: Emma Gondeková – ŠKM Stará Ľubovňa
2.miesto:  Lea Šalamonová – ZŠ s MŠ Plaveč

3. miesto: Karolína Miturová – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

Umiestnenie v kategórii mladších  žiakov ZŠ:

l. miesto: Tomáš Reľovský - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
2.miesto: Matej Kaleta – Malá škola šachu pri CVČ
3.miesto:  Radoslav Nemec – ZŠ s MŠ Plavnica

Umiestnenie v kategórii starších  žiačok ZŠ:
l. miesto: Nelly Pavelčáková – ZŠ s MŠ Hniezdne

2.miesto: Ema Smoroňová – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

Umiestnenie v kategórii  starších žiakov ZŠ:
l. miesto: Richard Kičura - ZŠ s MŠ Plavnica
2.miesto: Dávid Minčík - ZŠ s MŠ Plavnica
3. miesto: Adrián Špes  – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

PhDr. Alena Hriňáková, CVČ

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist