3. Európska konferencia Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv, Brussel Belgicko - 4.-6.5.2019

 Na  tretej medzinárodnej konferencii Podpora práce s mládežou na úrovni samospráv zastupovala naše CVČ pani Marta Hanečáková, ako členka pracovnej skupiny EGL na Slovensku. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 200 delegátov z 22 krajín EÚ. Diskusia bola zameraná na podporu mladých ľudí na lokálnej úrovni, ich zapojenie do komunitného života a podpora v rozvoji mäkkých zručnosti.

FACEBOOK

K stiahnutiu