Aktuálne opatrenia v CVČ platné od 15.10.2020 (COVID-19)

 Na základe rozhodnutia : Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času.

Týmto upozorňujeme rodičov, že až do odvolania bude prevádzka Centra voľného času v Starej Ľubovni prerušená.

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

Marta Hanečáková, riaditeľka CVČ Stará Ľubovňa