Certifikácia organizácií v oblasti enviromentálnej výchovy

CVČ Stará Ľubovňa v zastúpení Mgr. Veroniky Pacoltovej sa zúčastnilo na webinári Predstavenie pripravovaného systému certifikácie poskytovateľov EVVO, na ktorom boli predstavené pripravované  kritéria pre certifikáciu poskytovateľa EWO. Ide o prvotný návrh, ktorý je v procese formovania a pripomienkovania o nových možnostiach pre organizácie pracujúce s deťmi a mládežou v oblasti enviromentálnej výchovy. Webinár priniesol nové poznatky ako organizáciu prepojiť s enviromentálnymi aktivitami v spolupráci s ďalšími partnermi.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist