Cesta do budúcnosti (Road to the future)

Medzinárodná mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastnilo 21 mládežníkov vo veku 16-25 rokov zo Slovenska, Slovinska a Talianska sa uskutočnila v Starej Ľubovni 23.- 31.8.2018. Témou výmeny bola „Migrácia- za štúdiom, za prácou, ale aj problematika o utečencoch. Výmena sa konala s podporou Európskeho grantového systému Erasmus+.