Crafting resilient youth

Školiaci kurz „Crafting resilient youth“ konajúci sa v Trstenej od 19. do 26.3.2022 bol prínosom pre nášho pracovníka, Tomáša Suru, ktorý sa tohto tréningu zúčastnil, aby tak nazbieral nové vedomosti a skúsenosti pre zvládanie krízových situácií pri práci s mládežou. Sme veľmi vďační školiteľom,
Alexovi a Paule, za ich skúsenosti s podporou mladých ľudí v téme mentálneho zdravia, aj za ich ochotu, s ktorou zdieľali svoje know-how s účastníkmi.
Školiaci kurz bol realizovaný za podpory programu Erasmus+
© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist