Deň s Mikulášom - 2.12.2018

Ani silný vietor neodradil rozsvietené detské očká v očakávaní príchodu Mikuláša. Na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni sa zišli deti v sprievode rodičov a staršie a odvážnejšie aj sami. Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s Centrom voľného času v Starej Ľubovni pripravili krátky program, v ktorom vystúpili deti z Ľudového tanca z CVČ s krátkym pásmom na tému narodenia Ježiška, zaspievali žiačky ZŠ pod vedením Táni Selepovej – Dúhové pesničky. Deti s MŠ Za vodou a MŠ Tatranská prispeli svojou troškou v podobe básničiek, pesničiek a riekaniek a predstavili sa aj členovia Mladežníckeho parlamentu pri CVČ s tematickými hádankami. Cesta Mikuláša po pešej zóne vyvrcholila na pódiu námestia, kde ho už čakali deti plné očakávaní. Svojim príhovorom pozdravil deti. K príhovoru sa pridal aj pán primátor, ktorý privítal Mikuláša v našom meste. Tento rok bolo čertíkov o čosi viac ako anjelov, ale anjelíci spolu s Mikulášom rozdali veľa sladkostí a pohladení. Ďakujeme organizátorom a všetkým sponzorom za prípravu príjemného stretnutia detí s Mikulášom. Dúfame, že o rok príde opäť Mikuláš do nášho mesta.