Diskusia mládeže a stakeholders - 22.4.2024

V rámci projektu „Experience it!“ sme  diskutovali o dosiahnutých výsledkoch a metódach spolupráce mladých ľudí a zodpovedných dospelých pri práci s mládežou. Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa inšpirovať a hľadať spoločné prieniky spoločnej spolupráce. Dobrá práca s mládežou nie je len o vedení alebo mentorovaní. Je to o vzájomnom učení sa, podpore a o tom, aby sme im ukázali, že si zaslúžia byť počutí a že majú potenciál dosiahnuť veľké veci. Počas spoločnej diskusie sme hovorili o tom, ako je dôležité mať dôveru, aktívne počúvať mladých ľudí, pomôcť im pri orientácii v súčasnom svete a hlavne podporiť ich osobný rozvoj.  Sme presvedčení, že dôvera je základom každého vzťahu, a to platí dvojnásobne pri práci s mladými ľuďmi. Snažíme sa im ukázať, že sa na vás môžu spoľahnúť v dobrom aj zlom a že sme tu pre nich pravidelne, nie len keď sa vyskytnú problémy. Vedieť porozumieť názorom, cíteniam ako aj motivácií mladých ľudí nám pomôže lepšie nastaviť spoluprácu,  pretože mnohí mladí ľudia ani nevedia, aké príležitosti majú k dispozícii. Pomôcť im nájsť cesty, ako rozvíjať svoje zručnosti a záujmy, či už cez špeciálne programy, workshopy alebo stáže zároveň pomáha aj budovať silnú a zodpovednú mladú generáciu. 

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist