Fotosúťaž - NATURA

Centrum voľného času v Starej Ľubovni vyhlasuje jarnú fotosúťaž NATURA, ktorá potrvá 9 týždňov, od 11.3.2019 do 12.5.2019. 

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
1.kategória- jednotlivci
2. kategória- tímy 2-5 členov
 
Každý pondelok zverejníme fotku inej rastlinky na našom webe a facebooku.
 
Úlohou žiakov je :
1. odfotiť sa s rovnakým druhom rastlinky 
2. pomenovať ho
3. napísať krátku informáciu, kde žiak rastlinku našiel a čím je špecifická
4. napísať informácie o sebe /tíme (meno a priezvisko, trieda a škola)
 
Fotky a informácie posielajú žiaci na fotosutaznatura@gmail.com do nedele daného týždňa. Každý týždeň môžu súťažiaci získať 1 bod, do zlosovania o ceny budú zaradení súťažiaci s min. 5 bodmi, pričom šanca na výhru sa zväčšuje s vyšším počtom bodov! 
 
 
Zbierajte body každý týždeň za každú novú rastlinku a vyhrávajte zaujímavé ceny!
 
Výhercovia budú odmenení 24.5.2019.
 
GDPR- Dovoľujem si Vás informovať, že na tomto podujatí sa bude filmovať a fotografovať. Každý účastník svojou účasťou na tomto podujatí dáva CVČ, so sídlom Farbiarska 35/7, Stará Ľubovňa, súhlas a oprávnenie na filmovanie, fotografovanie aj mediálne použitie takýchto záznamov.