KONTAKT – tréning komunikácia, prezentácia a tímová práca - 23.10.2019

Pod týmto názvom sa skrýva projekt piatich mladých ľudí zo Starej Ľubovne podporený prostredníctvom Európskeho zboru solidarity – v rámci projektov solidarity.

A čo chcú dosiahnuť?  

„ Realizáciou projektu chceme dosiahnuť, aby mladí ľudia boli pripravení na pracovný trh, vedeli kde môžu získavať zručnosti a zlepšovať vedomosti. Do vzdelávacieho procesu zapojiť aj mladých ľudí, ktorí majú menej príležitosti a ich vzdelávacie výsledky v škole im neumožňujú byť úspešní na pracovnom trhu.

Taktiež chceme podporiť mladých ľudí, ktorí majú nápady, ale nemajú skúsenosti ako vytvoriť vlastný podnik, ako začať realizovať vlastné myšlienky a nápady. Cieľom projektu je vytvoriť priestor (fyzický aj virtuálny), kde budú podávané informácie mladým ľuďom ohľadom pracovných aj krátkodobých príležitosti v našom meste. Naučiť mladých ľudí komunikovať so zamestnávateľmi, vytvoriť databázu podnikateľov, organizácií a inštitúcií, ktoré sú aj krátkodobo zamestnať mladých ľudí. Vytvoriť databázu mladých ľudí, ktorí majú záujem ponúkať svoju pracovnú silu.“ Projekt predstavili Laura Urbanová a Vincent Orlovský na prvom tréningu mladých ľudí.