Medzinárodná konferencia pracovníkov v oblasti mládeže - 4.-5.12.2019

V Rumunskom meste Temešvár sa 4.-5.12.2019 konala medzinárodná konferencia pracovníkov v oblasti mládeže, ktorá bola súčasťou projektu "Youth Lifestyles, Deviance and Prevention ". Bola to už piata fáza projektu ACVČ SR zameraného na prevenciu a predchádzanie problémom zraniteľných skupín mládeže.  Cieľom

stretnutia bolo hovoriť o tom ako predchádzať problémom mladých ľudí s prijímom potravy. Zúčastnili sme sa vzdelávacích aktivít a zoznámili sme so systmémom práce

s mladými ľuďmi v neziskovej organizácii FITT v Temešvári, Rumunsko.