Mikuláš v "lesoparku" - 8.12.2018

Netradičné stretnutie s Mikulášom v lesoparku sa pre nepriaznivé počasie uskutočnilo s náhradným programom v Centre voľného času. Aj napriek tomu, že nám nebesá nepriali, sa v priestoroch Centra voľného času zišlo okolo 130 účastníkov - turistov z mestských škôl, ale aj z Jarabiny, Plavnice, Novej Ľubovne, Plavča, prišli aj rodiny s deťmi, členovia záujmových útvarov CVČ a ŠKM-OT, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. Po pokriku „Mikuláš, Mikuláš príď medzi nás“ sa k nám za hlasu zvonov približoval Mikuláš. Neprišiel on veru sám, veľkú anjelskú, ale aj čertovskú pomoc si so sebou vzal. Deťom sa netradične ako prvý prihovoril Lucifer, ktorý odovzdal slovo Mikulášovi. Moderným príhovorom rozosmiali malých, ale aj starších účastníkov podujatia. Radosť, očakávanie aj prekvapenie, to všetko sa dalo čítať z detských tváričiek. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt. Deti si pekné básničky a pesničky pripravili a Mikuláša potešili. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili a pre spomienku aj fotografické zábery urobili a tých najhorších do vriec čertiská naložili.
Za účastí dospelých a detí nás čakala ešte jedna milá povinnosť, a to zistiť výhercov, ktorí správne vylúštili turistickú sazku. Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické oddiely mládeže a žiakov v okrese Stará Ľubovňa.
Do riešenia turistickej sazky sa zapojili ZŠ Levočská ul., Gymnázium T. Vansovej, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ Mníšek nad/Popradom, ZŠ Za vodou, ZŠ s MŠ Jarabina, ZŠ s MŠ Veľký Lipník, ZŠ Komenského ul., ZŠ s MŠ Ľubotín, ZŠ s MŠ Plavnica, ZŠ s MŠ Jakubany, ZŠ s MŠ Kamienka, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie, ZŠ Nižné Ružbachy, ZŠ Hniezdne, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, MŠ Vsetínska alokované pracovisko, členovia záujmových útvarov pri Centre voľného času a počítačové zručnosti pre dôchodcov.
Turistickú sazku riešilo 756 detí, z toho 419 malo všetky odpovede správne a dostali sa do zlosovacieho osudia, z ktorého sme vylosovali turistické sazky s týmito menami:

Alex Smoleň - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa /4.r./
Samuel Hriceňák – ZŠ s MŠ Plavnica /7.A/;
Natanael Konkoľ – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa /6.r./
Katarína Pilátová – ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa /7.A/
Michal Baláž – ZŠ Mníšek nad/Popradom /2.r./-Plávanie začiatočníci pri CVČ
Ján Folvarský – Tatranská 8, Stará Ľubovňa - počítačové zručnosti pre dôchodcov
Timotej Mézeš - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa /8.A/
Dorota Fábová - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa /8.A/
Tadeáš Chobor - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa /2.A/
Adriána Mačugová – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa /3.B/
Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do Centra voľného času.
Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš a ceny za turistickú sazku sponzoroval ŠKM – odbor turistiky v Starej Ľubovni.

V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli Centra voľného času, kde hľadali ukryté poklady.
PhDr. Alena Hriňáková