Návšteva MŠVVaŠ, JUDr., Mgr. Lubyovej, PhD., v CVČ Kežmarok - 23.10.2019

 Aj naše CVČ malo možnosť prostredníctvom riaditeľky CVČ sa  zúčastniť  diskusie s Mládežníckymi delegátmi Slovenska v OSN, ktorú otvorila pani ministerka JUDr., Mgr. Martina Lubyová, PhD.

LINK NA VIAC FOTO