Nikdy sa nevzdávaj - Never give up - 16.-22.10.2019

V dňoch 16.-22. októbra 2019 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni realizovala medzinárodná výmena mládeže zameraná na inklúziu a ľudské práva pod názvom Never give up/ Nikdy sa nevzdávaj. Medzinárodnej mládežníckej výmeny sa zúčastnilo 23 mladých ľudí z troch krajín (Slovensko, Poľsko a Maďarsko). Táto výmena bola špecifická tým, že sa jej zúčastnili mladí ľudia s nedostatkom príležitostí vrátane mládeže s rómskym pôvodom, nevidiacich, s pohybovými problémami či s psychickým postihom.