Pilotné uvedenie filmu PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“ 23.-24.2.2023

 Počítame s tým, že život niekedy ide tak, ako sme si ho neplánovali. Že nemôžeme dva dni vyjsť z domu, pretože prší a fúka silný vietor, alebo, že nám silný ľad nedovolí vyviezť auto? Aj s tým počítame.

Dva roky budeme žiť takmer úplne izolovaní od okolitého sveta, nebudeme môcť chodiť do práce, nebudeme môcť posielať svoje deti do školy a na záujmové krúžky, nebudeme sa môcť stretávať s priateľmi a často ani s rodinou,

nebudeme vedieť, že niekto z našich blízkych veľmi vážne ochorie, nebudeme môcť byť svedkami každodenných štatistík novo chorých a mŕtvych, nebudeme môcť .... S tým sme nikdy nepočítali.

A predsa sa to stalo.

Sú na ceste k dospelosti a dlhodobo stresujúce sociálne prostredie sa podpísalo na ich sebavedomí, sociálnej integrácii a tiež na ich životnej istote.

Práve táto situácia a postupné zisťovanie dôsledkov epidémie viedli autorov projektu k hľadaniu spôsobov, ako pomôcť mladým ľuďom, dospievajúcim zo situácie, ktorú mnohí z nich veľmi ťažko prijímajú.

Toto je len krátky úvod k projektu Zrkadlo duše, ktorý spojil odborníkov z Poľska, Čiech a Slovenska do jedného tímu, ktorý vytvoril Film „PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“

a metodiku, ktorá usmerňuje prácu s filmom pri preventívnych aktivitách.

 

V dňoch 23.- 24.02.2023 sa stretli zástupcovia mladých ľudí a partneri projektu ZRKADLO DUŠE na záverečnom zhodnotení výstupov projektu.  V Kine Tatra riaditeľka CVČ v Starej Ľubovni PhDr. Marta Hanečáková otvorila Seminár k pilotnému uvedeniu filmu „PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“.

Stretli sa tu odborníci z radov pedagógov, terénnych sociálnych pracovníkov, zástupcov mesta, policajného zboru, mladí ľudia a zástupcovia ďalších inštitúcii, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v oblasti prevencie.

 

Účastníci Semináru k pilotnému uvedeniu filmu „PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“ mali možnosť si vyskúšať v praxi jednu z možných aktivít práce s filmom. Tri skupiny – slovenská, poľská a česká pracovali usilovne na zadaných otázkach. Nie len dospelí, ale aj žiaci aktívne pracovali a prezentovali svoje pocity a myšlienky. Bonusom pre účastníkov bolo aj osobné spoznanie hercov a tvorcov filmu a metodiky.

 

Mladí ľudia v závere aktivity odprezentovali riešenia na zadané otázky. Každá skupina vedela aktívne odprezentovať svoje stanovisko k úlohám, aj keď boli mierne odlišné v závere išlo všetkým o to isté, aby ten, kto prechádza zložitým obdobím nezostal sám. Aj vďaka grantovým programom pre mladých Erasmus+ vieme pomáhať tým, ktorí nás potrebujú.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist