Prázdninový karneval na ľade - 2.3.2020

Centrum voľného času v spolupráci  s mestom Stará Ľubovňa a PEM arénou zorganizovali  2. marca pre deti, mládež ale aj dospelých prázdninový ľadový karneval. Zašantiť na ľade pri dobrej hudbe si prišlo okolo 130  pestrých masiek v sprievode svojich rodičov, či starých rodičov. Porota ocenila tri najoriginálnejšie masky v každej kategórii: kategória predškolský vek, školský vek a dospelí. Svoju zdatnosť na korčuliach si mohli masky overiť v súťažiach jednotlivcov ale aj v štafetových súťažiach.  Masky sa mohli občerstviť teplým čajíkom.  Ceny pre víťazné masky  sponzoroval Bocianik a Centrum voľného času. PhDr. Alena Hriňáková