Sadenie stromčekov - INCUBÁTOR

Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni sa zapojil prostredníctvom CVČ Stará Ľubovňa do grantového programu INCUBATOR.
Predmetom žiadosti o grant bol projekt spojený s environmentálnou výchovou ako aj praktickou výsadbou stromčekov.
Hlavnou myšlienkou projektu bolo vysadiť na kopci Vabec v Starej Ľubovni jednu sadenicu smreka za každého účastníka zapojeného do dobročinného behu Run4Forest, organizovaného Mládežníckym parlamentom dňa 5.6.2021.
Vďaka tomu, že projekt bol úspešný, získal MPSL grant vo výške 200€, a tak sa mohlo pristúpiť k plánovaným zmenám daného priestranstva. V rámci projektu sa dňa 12.6.2021 v čase od 10:00 do 12:00 hodiny zrealizovala táto aktivita. V spolupráci s Lesy SR, a pod dohľadom lesníka sme mohli na základe odborného stanoviska a súhlasu vykonať výsadbu. 51 sadeníc bolo posadených s dostatočnými vzdialenosťami a na miestach na to potrebných pre rozvoj lesov na území nášho okresu. Náš cieľ zvýšenia povedomia o environmentálnej kríze sa naplnil a veríme, že sme inšpirovali ostatných ľudí k podobným činom. 

© 2022 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist