Štartujeme - 27.9.2022

ŠTARTUJEME – 27.9.2022 sa otvorili brány Centra voľného času pre záujemcov, ktorí chcú svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a talent rozvíjať v 28 záujmových útvaroch a v 13 kluboch. Podujatie sa konalo v Kine Tatra. V prezentácii sa mohli členovia ZÚ oboznámiť s pestrou činnosťou Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje pravidelnú, príležitostnú, letnú činnosť a neformálne vzdelávanie. Členovia záujmových útvarov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy do Centra voľného času postúpili do zlosovania o 10 cien. Šťastena sa tento krát usmiala na výhercov s týmito číslami: 11, 8, 98, 44, 55, 194, 20, 178, 113, 9,. V závere otvorenia krúžkovej činnosti sa mohli účastníci podujatia pobaviť na vtipných videách. /PhDr. Alena Hriňáková/

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist