Stratégie mesta Stará Ľubovňa pre mládež na roky 2020 – 2027 - 11.11.2019

 Na spoločnom stretnutí hovorili zástupcovia žiackych školských rád z Gymnázia T. Vansovej, Cirkevného gymnázia, Obchodnej akadémie, SOŠT, ZŠ na ul. Levočskej, na ul.Komenského, a členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Stará Ľubovňa, aké sú potreby mladých ľudí, čo by malo byť zakomponované v pripravovanom strategickom dokumente.