Stretnutie s Mikulášom v lesoparku - 7.12.2019

Netradičné stretnutie turistov s Mikulášom sa uskutočnilo 7. decembra 2019 v lesoparku. Podujatie organizovalo tunajšie Centrum voľného času v spolupráci so ŠKM-OT. Po príchode do lesoparku nás čakal strom plný sladkých prekvapení, strom šťastia a želaní. Pri stromčeku si každý účastník mohol želať, čo by chcel nájsť na Vianoce pod stromčekom. V lesoparku sa zišlo vyše 120 priaznivcov pešej turistiky, ktorí netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša so svojou družinou. Išlo prevažne o turistov z mestských škôl, Novej Ľubovne, Plavnice, Jarabiny, prišli aj rodiny s deťmi a samozrejme stretnutie s Mikulášom si nenechali ujsť aj členovia záujmových útvarov z Centra voľného času a ŠKM-OT. Po pokriku Mikuláš, Mikuláš príď medzi nás sa z lesíka za zvuku zvonov približoval k nám Mikuláš so svojim sprievodom, s anjelikmi a čertmi. Okrem Mikuláša sa priaznivcom turistiky prihovoril v dialógu aj Lucifer. Moderným príhovorom rozosmiali malých, ale aj starších účastníkov podujatia. Radosť, očakávanie aj prekvapenie, to všetko sa dalo vyčítať z detských tváričiek. Mikuláš a anjeli mali pre všetkých účastníkov pripravené v košíkoch balíčky sladkých dobrôt. Deti si pekné básničky a pesničky pripravili a Mikuláša potešili. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili a pre spomienku aj fotografické zábery urobili a tých najhorších do vriec by čertiská naložili. Čerti a anjeli si chvíľu s deťmi zašantili, ohriali sa pri ohníku, kde si zároveň opiekli chutnú slaninku, či špekáčik. Po opekaní nás čakala ešte jedna milá povinnosť- zistiť výhercov, ktorí správne vylúštili turistickú sazku. Turistická sazka bola vyhlásená v novembri pre turistické oddiely mládeže a žiakov v okrese. Do turistickej sazky sa zapojili: ZŠ Levočská, ZŠ Jarabina, ZŠ Za vodou, ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Ľubotín, ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom, ZŠ sv. Cyrila  Metoda, ZŠ Kolačkov, MŠ Tatranská, ZŠ s MŠ Jakubany, ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja Haligovce, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, ZŠ s MŠ V. Lipník, ZŠ s MŠ Kamienka, ZŠ s MŠ Plavnica a členovia záujmových útvarov pri CVČ.


Turistickú sazku riešilo 706 detí, z toho 369 malo všetky odpovede správne a dostali sa do losovacieho osudia, z ktorého sme vylosovali turistické sazky s týmito menami:

Dominik Bartkovský – ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja Haligovce

Lukáš Chovanec – ZŠ s MŠ Plavnica

Sofia Šlampiaková – ZŠ sv. Cyrila a Metoda SĽ /plávanie pokročilí/

Katarína Dubinina – ZŠ s MŠ Kamienka

Samuel Nemec – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda SĽ

Michalka Chudíková – ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa /plávanie pokročilí/

Jakub Vančo - ZŠ s MŠ Plavnica

Ján Greš – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa

Emma Mačíková – ZŠ s MŠ Jarabina

Leo Poláš – ZŠ Komenského

 

Prosíme výhercov, aby si ceny prišli prevziať do Centra voľného času.
Balíčky pre všetkých účastníkov podujatia venoval súkromný podnikateľ Ján Staš a ceny za turistickú sazku sponzoroval ŠKM – odbor turistiky v Starej Ľubovni.

 V závere podujatia sa deti rozpŕchli v areáli lesoparku, kde hľadali ukryté poklady.

                                                                                         PhDr. Alena Hriňáková