Stretnutie so štátnou tajomníčkou Svetlanou Síthovou

Centrum voľného času navštívila štátna tajomníčka Svetlana Síthová.Stretla sa s riaditeľkou CVČ a zároveň predsedníčkou Asociácie centier voľného času na Slovensku Martou Hanečakovou,aby spolu aj so zástupcami mesta Stará Ľubovňa diskutovali o možnostiach práce s deťmi, mládežou, dobrovoľníkmi. Štátna tajomníčka sa zaujímala o fungovanie nášho zariadenia a problémy, ktoré vznikajú v mnohých centrách voľného času.

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist