Sustainability in the youth work - Aš, Česká republika - 21.-25.11.2022

V tomto týždni mali možnosť pracovníci CVČ a SVČ z Českej a Slovenskej republiky otvoriť tému trvalej udržateľnosti v práci s mládežou. Vďaka grantovej schéme EÚ Erasmus+ mali možnosť pracovníci zdieľať príklady dobrej praxe, inšpirovať sa novými možnosťami ako udržateľnejšie pracovať s mládežou, ale taktiež aj ako zapojiť aspekt udržateľnosti do každodennej práce v centre voľného času. V rámci projektu uvítame v mesiaci marec 2023 účastníkov v Starej Ľubovni.

 

ODKAZ NA WEB STRÁNKU

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist