Talent najmenších - 28.3.2018

Dňa 28.3.2018 sa v Centre voľného času ako každoročne organizovala súťaž Talent najmenších, na ktorej sa stretli žiaci 1. a 2. ročníka z 13 základných škôl okresu Stará Ľubovňa. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, a to v kategórií spevu a prednesu, ktoré sa ďalej členili na podkategóriu 1. ročníka a 2. ročníka. Malí speváčikovia a prednášatelia boli zvlášť hodnotení odbornou porotou, ktorá to ako každoročne, mala s vyhodnotením dosť náročné.
V kategórií spevu 1. ročníka:
1. miesto- Bibiana Horanská (ZŠ s MŠ Kolačkov)
2. miesto- Matias Kolačkovský (ZŠ Levočská, SĽ)
2. miesto- Martin Tarasovič (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie)
3. miesto- Barbora Kaletová (ZŠ s MŠ Podolínec)
V kategorií spevu 2. ročníka
1. miesto- Veronika Kancianová (ZŠ Komenského, SĽ)
2. miesto- Liana Filičková (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie)
2. miesto- Denis Zamiška (ZŠ s MŠ Kolačkov)
3. miesto- Mária Špirková (ZŠ s MŠ Kamienka)
V kategórií prednesu 1. ročníka:
1. miesto- Patrik Sklenár (ZŠ Komenského, SĽ)
2. miesto- Izabela Bibzová (ZŠ Levočská, SĽ)
3. miesto- Jonáš Henisch (ZŠ s MŠ Kolačkov)
3. miesto- Martin Tarasovič (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie)
3. miesto- Terezka Reľovská (ZŠ s MŠ Podolínec)
V kategorií prednesu 2. ročníka:
1. miesto- Samuel Henisch (ZŠ s MŠ Kolačkov)
2. miesto- Sofia Malastová (ZŠ Levočská, SĽ)
2. miesto- Alexandra Zimová (ZŠ s MŠ Kamienka)
3. miesto- Teo Svitana (ZŠ Komenského, SĽ)
3. miesto- Marek Imrich (ZŠ Komenského, SĽ)
3. miesto- Jerguš Iľaščik (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie)
Ani neumiestnení domov neodišli naprázdno, ale získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme opäť o rok. /Mgr. Pavla Bačinská/